فروشگاه برند مد درراستای طرح مشتری مداری ورضایت مشتریان اقدام به اخذقرارداد با شرکت آرمان نیک به منظور رفاه حال کارکنان آموزش وپرورش با شرایط اقساطی ازطریق نیک کارت نموده است .

کارکنان طرف قراردادبا نیک کارت میتوانند با در دست داشتن این کارت از فروشگاه برند مد بصورت اقساطی خرید نمایند.

ضمنا کارکنان محترم شرکت ایران ترانسفو نیز با ارائه بن خرید از  ویا معرفی نامه کتبی از تعاونی مصرف شرکت ایران ترانسفو می توانند از مزایای خرید اقساطی از فروشگاه استفاده نمایند.

نیکارت چیست؟

نیکارت، کارتی است که به منظور حفظ و مدیریت مراودات مالی در زمینه فروش و خرید اقساطی بین دارنده آن و فروشگاه های عضو باشگاه نیکارت طراحی شده است و دارنده آن می تواند حداکثر تا سقف تعیین شده از فروشگاه های طرف قرارداد باشگاه اقدام به خرید یا دریافت خدمات نماید. بنابراین نیکارت جایگزین بسیار مناسب و مطمئنی برای ارائه چک در خریدهای اقساطی خواهد بود و دارندگان آن را از ارائه هرگونه وجه تضمینی بی نیاز می نماید.